Avís Legal i Política de Privacitat

 

Avís Legal

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web www.stonewegliving.com, (en endavant, la Pàgina) de titularitat de Stoneweg Spain S.L. (en endavant, Stoneweg) amb NIF B66607508, domicili a Paseo de la Castellana, 8 bajo Derecha, 28046 Madrid, telèfon: 91 037 87 62, correu electrònic: info@stonewegliving.com i inscrita al Registre Mercantil de Madrid: T 37420, F 55, S 8, H M 667063, I/A 2.

1. ÚS DE LA PÀGINA

L’usuari s’obliga a no utilitzar la Pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les condicions establertes en aquest Avís Legal.

Stoneweg actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, i no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a aquest avís, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud d’aquestos.

Stoneweg podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui utilitzant l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o qualsevol dels serveis que s’ofereixen que pugui considerar contrari al que expressa aquest Avís Legal.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, està protegida per les lleis sobre propietat intel·lectual i industrial, i en queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

Stoneweg no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús d’aquestos per l’usuari no infringeixi cap dret de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta Pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en la Pàgina, sigui quina sigui la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de Stoneweg.

3. ENLLAÇOS O LINKS

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de Stoneweg. En qualsevol cas, Stoneweg no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Stoneweg recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i de la política de privacitat d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat en activar un enllaç a alguna de les pàgines de Stoneweg haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. Stoneweg es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços al seu lloc web.

4. MENORS D’EDAT

Stoneweg recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i/o continguts no són apropiats per a l’edat d’aquests últims.

Stoneweg els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal manera que puguin decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

5. RESPONSABILITATS

Stoneweg no serà responsable directament ni subsidiàriament de:

 • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.
 • Els danys que es puguin causar en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.
 • Els casos en què un tercer, violant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
 • Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.
 • La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. Stoneweg no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix aquest Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:

 • Els continguts que introdueixi, especialment de les dades i informacions introduïdes i enviades a Stoneweg per mitjà de la Pàgina.
 • La realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.
 • La facilitació de dades no veraces o incorrectes.

 

6. FUR

Aquest Avís Legal està redactat en català i està sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l’acceptació de les clàusules establertes en aquest Avís Legal es sotmetran als tribunals i jutjats competents de Madrid capital.

 

Política de privacitat

Stoneweg Spain S.L. (en endavant, Stoneweg), de conformitat amb la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal, posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web www.stonewegliving.com (en endavant, la Pàgina) la Política de Privacitat i Protecció de Dades que aplicarà al tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti voluntàriament en accedir al seu lloc web.

L’Usuari, en proporcionar a Stoneweg les seves dades personals a través dels formularis electrònics de la Pàgina, de l’apartat de contacte i, si s’escau, a través de la marcació de la casella d’acceptació corresponent, consent expressament que Stoneweg Spain S.L. pugui tractar aquestes dades de conformitat amb les condicions d’aquesta clàusula de Política de Privacitat i Protecció de Dades i per als fins aquí expressats.

Stoneweg Spain S.L. posa en coneixement dels usuaris de la Pàgina, que les seves dades de caràcter personal només es podran obtenir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Es cancel·laran quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a aquesta finalitat o quan ho demani el titular en l’exercici del seu dret de supressió.

Stoneweg Spain S.L. manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades a cada moment.

Les dades personals facilitades seran tractades per Stoneweg i s’utilitzaran d’acord amb la següent informació.

Quines dades de caràcter personal recollim i per a quines finalitats s’utilitzen?

 • Dades recollides de manera directa: mitjançant la formalització voluntària del formulari de contacte o l’enviament de correus electrònics.
 • Dades recollides de manera indirecta mitjançant l’ús de galetes: per estadístiques, per analitzar l’ús que es fa de la nostra Pàgina i per facilitar serveis de valor afegit com ara el mapa d’ubicació de les nostres oficines i promocions.

A la taula que mostrem a continuació trobareu informació més detallada sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal, inclosos els següents epígrafs:

 • Finalitats principals: s’identifica amb quina finalitat necessitem recollir les vostres dades, és a dir, perquè tractem la vostra informació.
 • Legitimació: es detalla el motiu que ens habilita per poder tractar les vostres dades.
 • Terminis de conservació: s’identifica el termini concret de conservació o els criteris que determinen aquest termini.
 • Destinataris: s’identifica, si s’escau, amb qui compartirem les vostres dades de manera legítima.
 • Drets dels interessats: s’informa sobre els drets que us assisteixen com a interessats del tractament de les vostres dades de caràcter personal.

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del tractament Stoneweg Spain S.L.
NIF: B66607508
Domicili: Paseo de la Castellana, 8 bajo Derecha, 28046 Madrid
Telèfon: 91 037 87 62
Correu electrònic: info@stonewegliving.com
Finalitats ·      Formulari de contacte: atendre la sol·licitud d’informació requerida mitjançant el formulari de contacte.
·      Galetes: proporcionar estadístiques associades a l’ús de la Pàgina i la ubicació de les nostres oficines i promocions.
Legitimació i conservació La base per al tractament de les dades és el consentiment que presta l’usuari en marcar la casella d’acceptació.
Els camps del formulari de contacte marcats amb un asterisc (*) són camps necessaris per gestionar l’objecte del formulari. Si no els empleneu, no serà possible atendre la vostra sol·licitud.
Consulteu la nostra Política de Galetes per obtenir informació sobre les galetes necessàries per al funcionament del lloc web.
 • Les dades de contacte es conservaran durant el temps necessari per atendre la vostra consulta i mentre no en sol·liciteu la seva supressió.
 • Consulteu la nostra Política de Galetes per identificar la vigència de cada galeta.
Destinataris de cessions i transferències internacionals No s’han previst cessions de les dades recollides mitjançant la nostra pàgina web.
Drets dels interessats Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició escrivint a l’adreça indicada anteriorment.
Els interessats tenen dret a retirar el consentiment atorgat.
Els interessats tenen dret a reclamar davant de l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es).

 

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a Stoneweg.

Stoneweg adopta les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i per evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposades.

Qualsevol canvi realitzat en la Política de Privacitat i en les pràctiques d’administració de la informació es reflectirà de forma oportuna, i Stoneweg podrà afegir, modificar o eliminar aquesta política de privacitat quan ho consideri necessari.

En cap cas Stoneweg modificarà les polítiques ni les pràctiques per fer-les menys eficaces en la protecció de les dades personals dels nostres clients emmagatzemades anteriorment, sense el consentiment previ dels clients afectats.

Darrera actualització: 17 de juliol de 2019

 

[gdpr_request_form type=”delete”]

 

[gdpr_request_form type=”export-data”]